Nimipäivä

Alva viettää ruotsinkielistä nimipäivää 21.2.

Nimen Alva suosio Suomessa eri vuosikymmeninä syntymävuosittain

VuosiMiehiäNaisiaYhteensä
-1899 0 19 19
1900-19 alle 5 41 alle 46
1920-39 7 38 45
1940-59 alle 5 11 alle 16
1960-79 alle 5 alle 5 alle 10
1980-99 alle 5 40 alle 45
2000-09 0 267 267
2010-15 alle 5 355 alle 360
Yhteensä alle 32 alle 776 alle 808