Konstantinin nimipäivä

Konstantin viettää 21.5. nimipäiväänsä.

Konstantin viettää ruotsinkielistä nimipäivää 21.5.

Konstantin on miehen etunimi, josta on käytössä myös lyhentymät Kosti ja Konsta. Nimi on perustuu latinan sanaan constans, joka tarkoittaa pysyvä, vakaa ja muuttumaton. Almanakassa Konstantinin nimipäivä on ollut ensimmäisen kerran vuonna 1852.

Nimen Konstantin suosio Suomessa eri vuosikymmeninä syntymävuosittain

VuosiMiehiäNaisiaYhteensä
-1899 869 alle 5 alle 874
1900-19 660 0 660
1920-39 245 0 245
1940-59 175 0 175
1960-79 432 0 432
1980-99 523 alle 5 alle 528
2000-09 179 0 179
2010-15 122 0 122
Yhteensä 3205 alle 10 alle 3215